5 results
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt barnehage. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Veiarbeid hadde ødelagt eksisterende brønn, og det skal bores en ny fjellbrønn. Ikke synlig fjell på tomten, men bergarten i distriktet er Nordmarkitt. Borested ble tatt ut.