333 results
Anorthositt, massivt utviklet. Dypbrønnsboring frarådet.
Vannforsyningen til 14 prosjekterte eneboliger. Tre alternativer for plassering av en dypbrønnsboring ble vurdert. Bergarten er båndet gneis relativt massivt utviklet.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 5000 pe. Foreslått forundersøkelser / dypsnitt i - Skjelbreia - Langvatn - området, - Varhol - Børresdal - området, - Malmedalen.
Sonderboringer til 18 og 10 m i leire uten mulighet for grunnvannsuttak, Hyggen.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for hagevanning, Bygdøy.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger.
Anvisning av alternative borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til Enger vannverk. Videre an- befalinger om utbedring av naturlig kilde.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning, gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk med antatt behov ca. 2000 l/t. Gode grunnvannsmuligheter i løsmasser, anvist 3 prøveborinsplasser i fjell.
Plass for dypbrønnsboring i kvartssandslim anvist.
Anvisning av borested for vannforsyning til foreningshytte.
Vanninntaket i Sjoarkjelda kan økes ved bedre utnyttelse av kildehorisonten.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og jordbruksvanning.
Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet/kvalitet i brønn.
Det var ønsket vann til en enebolig Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en husholdning. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Tidligere boret til 50 m uten resultat. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
En rekke brønner langs Tokkeverkenes overføringstunneler ble vurdert, da grunneierne hadde påstått at brønnene var blitt skadet.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en rekke steder i kommunen. Boreplasser ble tatt ut.
Vann til enebolig. Grovkornet Nordmarkitt, forholdsvis godt oppsprukket, men bratt terreng kan gi dyp boring. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et leirsted. Brønnboring ble frarådet.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til Bergerudområdet.
Det var ønsket vann til en enebolig og noe vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en planlagt enebolig (Molteberveien). Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig (Moltebergveien). Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og bolig.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk, evt. også jordbruks- vanning.

Pages