5 results
Antall profilkilometer 17.300. Profilavstand 1 kilometer. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1975. Prosjektleder H. Håbrekke.
Radiometriske bilmålinger er utført i kyststrøkene mellom Fosen i Trøndelag og Nordfjord i sogn og Fjordane fylke. Det ble målt på 65 kartblad, hvorav 28 kartblad ble ferdigmålt. Det ble registrert 79 anomalier, hvorav en meget sterk anomali. Det er ingen grunn til nærmere oppfølging av anomaliene.
Til hjelp for planlegging av nytt vannverk i Rauma kommune ble det målt en del seismiske profiler ved Vengedalsvann. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.
I forbindelse med prosjektering av nytt vannverk for Fræna kommune skulle det gjøres seismiske refraksjonsmålinger langs en damakse i Rødalen. Da det ble en del tid til rådighet, ble det bestemt at det også skulle måles et par korte profiler i myrområdet ved Malmdal for vannverk basert på grunnvann.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 5000 pe. Foreslått forundersøkelser / dypsnitt i - Skjelbreia - Langvatn - området, - Varhol - Børresdal - området, - Malmedalen.