2 results
I tilknytning til en prosjektert utvidelse av Bodø sykehus skulle en ved seismiske refraksjonsmålinger prøve å bestemme dypene til fast fjell langs en rekke akuelle byggelinjer. Seismogrammene ble stort sett dårlige. Dette må vesentlig tilskrives det høye grunnstøynivå. Dessuten har sannsynligvis det øverste myrlaget virket absorberende på eksplosjonsbølgen. Konklusjonen må derfor bli at resultatene er beheftet med stor usikkerhet.
Det er gjort forsøk på en nøyere beregning av forekomstens lengde, bredde, tykkelse og dyp. Det vises til rapportene 290, 307 og 324.