1 results
Målingene dekket hele Østfold fylke og søndre del av Akershus. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble samtidig utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Målingene ble utført 1961 og 1962. Prosjektleder I. Aalstad, H. Håbrekke.