1 results
Formålet med undersøkelsene var å få bestemt overdekkets mektighet i 2 områder av betydning for prosjektering av et kraftverk ved Aunfossen. Område 1: Damaksen på høyre bredd av Namsen. Område 2: Vestre bredd av Namsen ved Breifossen, hvor den prosjekterte avløpstunnelen bøyer av. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsseismikk. Overdekkets mektighet varierer fra 0 til 15 meter.