2 results

NGU har en egen database for geologisk litteratur om Norge. Her finnes en rekke rapporter og publikasjoner som omhandler geologiske tema.

Gjerdrumkatastrofen gjorde et sterkt inntrykk på alle nordmenn. Vi skal bygge og bo på trygg grunn, og ser at klimaforandringer kan utfordre våre boligområder, vår infrastruktur, vårt næringsliv og vår samfunnsutvikling.