15 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Plotteversjon 2006
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelse i publikasjonen "En vandring i tid og rom, geologien i Narvik" (NGU, 1995)
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Kartbeskrivelse i NGU Skrifter nr. 112
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.