Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

2 results
Det er små muligheter til å finne dekkmasser på land i nærheten av søppel- fyllplassen. Masser fra sjøbunnen er et aktuelt alternativ til transport av masser fra mer fjerntliggende områder. På sjøbunnen utenfor Tregde er det muligheter til å finne sand og grus. Det er nødvendig med undersøkelser på stedet før evt. drift startes.
Ved Lømoen er det gode muligheter til å ta ut dekkmasser til eventuell søppel- plass. Det vil by på problemer å få renset sigevannet i løsmassens langs Lygna. Det er nødvendig med oppfølgende undersøkelser.