Content type

Publication type

Publication series

Year published

County

1 results
Pegmatitten er tidligere beskrevet av Tom F.W. Barth, NGU-publikasjon nr. 128b,1931. Pegmatitten har vært en meget stor linse innen "anorthositt-området" vest for Lindesnes. Den totale lengden av forekomsten er anslått til ca. 150 m, bredden på linsen maksimalt 30 m. I pegmatitten opptrer større og mindre kvarts-linser med tildels breksjiert pegmatitt mellom.