Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

523 results
Skiferen fra dette eldre bruddområdet er i første omgang tenkt brukt som takstein i restaureringsarbeider ved Røros. På oppfordring vurderte NGU fore- komsten. Takskifer har tidligere vært drevet langs to parallelle lag (3-12 m mektige) og som ligger ca. 6 m fra hverandre. Bruddområdet er sterkt gjen- grodd og lagenes fortsettelse dekkes av løsmasseavsetninger.

Pages