Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

2 results
Som en del av prosjektet "Aksjonsplan for utvikling av geoturisme i Nord- Østerdal og Rørosområdet", er potensielle lokaliteter for bruk i geoturisme- sammenheng registrert og kort beskrevet. Lokalitetene er vurdert ut i fra særegenhet og opplevelseskvalitet kombinert med tilgjengelighet og synlighet. Totalt er 101 lokaliteter omtalt. Denne registreringen er ment som et grunnlag for videre utplukk og presentasjon av geologien kombinert med andre opplevel- sestilbud i regionen.
An airborne geophysical survey with ground follow-up work has been conducted in the Løten area with the intention og mapping the radon gas hazard from the alum shales in the region. The survey was conducted in two phases, with the first phase being the air- borne survey. In this phase, the shales were located with combined electro- magnetic and radiometric measurements.