13 results
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boligfelt, Vestmarka. Anbefalinger om sonderboringer på delta.
Vurdering av vannforsyning til Folldal. Uttak av grunnvann fra løsavsetningene langs Folla synes dårlige. Kilde ved N. Geiteryggen gruve ble vurdert til å være et alternativ til vann- forsyningen.
Sonderboringer og undersøkelsesboringer er foretatt for å bestemme grunnvannsmulighetene for Alvdal tettsted og for boligkonsentrasjon ved Strømmen nord for Alvdal.
Vurdering av tiltak for å utbedre vannforsyningen Løsset ved Storsjøen. Se også rapport av 3/5- 76.
Plass for et suppleringsborhull ble tatt ut.
Vurdering av grunnvannsmulighetene for vannforsyning til Hornset. Uttak av vann fra løsmasser.
Vurdering av skade på vannforsyning som følge av Storsjøreguleringen. 3 brønner ble vurdert. Se også rapport av 1/7-76.