16 results

GeosciencePortal gir informasjon om regional geofysikk (fly, helikopter, sammenstillinger), petrofysikk og gravimetri.

Det er mulig å laste ned datasett (Geosoft-format) eller eksportere til Geotif-filer gjennom portalen.

Monday 23 May  18:00-20:00 Registration and icebreaker. The icebreaker will be held at the Geological Survey of Norway. Light food and beverages will be served.
NGU-dagen, 6.-7. februar 2017 Hvor viktig er kunnskap om geologi for å få til et grønt skifte? Se alle presentasjonene fra NGU-dagen i spalten til høyre.

Databasen for ustabile fjellpartier ved NGU inneholder opplysninger om alle ustabile fjellpartier i Norge som er kjent per i dag. Ustabile fjellpartier er fjellområder som viser tegn til bevegelse eller deformasjon etter siste istid, og som kan føre til fjellskred i framtida. Kartleggingsarbeidet og analysene er utført av NGU på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

NGU bruker cookies (informasjonskapsler) på vår nettside.

Karttjenesten viser registrerte ustabile fjellpartier. Ulike scenarioer, lineamenter, målestasjoner for bevegelsesmålinger og områdene som er systematisk kartlagt er også vist. Karttjenesten omfatter ulike kartinnsyn med ulik symbolisering av dataene, bl.a. for å vise undersøkelsesstatus, bevegelseshastighet, faregrad og risikograd. Faktaark gir nyttige beskrivelser og tekniske parametere for hvert ustabilt fjellparti, ulike scenarioer, og målestasjoner.

We are pleased to welcome you to the Fourth 'PAST Gateways' (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways) International Conference which will take place in Trondheim, Norway on May 23-27, 2016.
Information about Trondheim
13th International Conference on Gas in Marine Sediments is an interdisciplinary conference that brings together scientists, promoting the study of natural gas and release systems on a global scale to facilitate interdisciplinary and international c
Colleagues are invited to submit abstracts relevant to the topic of the conference. The language of the conference will be English.
Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse.
Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse.
The registration fee is 4200,- NOK per person and includes:
NGU er med på å arrangere konferansen Sub-Urban i Bucuresti, 13.-16. mars.
Payment should be made no later than March 1st 2016 by bank transfer, and must be received by NGU no later than March 8th 2016.
A field excursion (including lunch) will be arranged in the vicinity of Trondheim.