34 results
Bli kjent med mineralene vi omgir oss med i hverdagen. NGU deltar på det lokale Geologiens Dag-arrangementet på Vitenskapsmuseet i Trondheim søndag 13. september kl 11.00-16.00. Se og ta på vakre og nyttige mineraler på vår stand!
NGU inviterer til fagseminar for lærere med oppstart i september 2015. Fjerde temaet ut er GIS, Geo-kart og data, Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema innenfor kart og kartdata som er tilgjengelig for alle.
Påmelding til fellesarrangement: - IAH årsmøte med felles middag i Oslo 17. november - Seminar "Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020", Ås, 18. november
Bli med på NGU-dagen 2018 - fra lunsj til lunsj tirsdag 6. februar til onsdag 7. februar! Sett av dagene og delta på NGUs 160. bursdag! Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.
Ti år med havbunnskartlegging.
NGU-dagen, 6.-7. februar 2017 Hvor viktig er kunnskap om geologi for å få til et grønt skifte? Se alle presentasjonene fra NGU-dagen i spalten til høyre.
Young Trondhjemites 2017 er andre utgave av en konferanse for unge forskere i geofagmiljøet i Trondheim.
Den norske avdelingen til International Association of Hydrogeologists (IAH) inviterer til fagseminar 24. april 2018.
Nordic Water 2018 - Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring. Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, Bergen. Mer informasjon og program finner du her.
Vi inviterer med dette representanter fra akademia og næringsliv til Trondheim til en todagers konferanse om forskning i regi av International Ocean Discovery Program (IODP).
Young Trondhjemites 2019 er den fjerde konferansen for unge geoforskere. Konferansen holdes ved NGU og er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere.
Tenker du på hva som befinner seg under asfalten der du bor? Vet du hvor råstoffet til asfalten kommer fra? Jobber du med problemstillinger med det "ukjente" i grunnen? Er arealforvaltning en utfordring i din by?
The conference in Tønsberg gathers petrologists, mineralogists, sedimentologists, economic geologists and mining and processing engineers having one study object in common: quartz.
Astrid Lyså, forsker ved NGU, kåserer om historie og sitt feltarbeid på øya. 
Young Trondhjemites 2018 er tredje utgave av en konferanse for unge forskere i geofagmiljøet i Trondheim.
Velkommen til syv digitale møter om å formidle den geologiske arven, slik at du kan gi dine besøkende det lille ekstra i din kommunikasjon.
InSAR Norge er en karttjeneste med et bredt spekter av anvendelser for kartlegging og overvåkning av bevegelser i bakken. Disse bevegelsene kan være både naturlige og menneskeskapte.
We are pleased to welcome you to the Fourth 'PAST Gateways' (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways) International Conference which will take place in Trondheim, Norway on May 23-27, 2016.
På grunn av smittefare er dessverre Young Trondhjemites 2020 avlyst. 
Grunnvann utgjør et ubrukt potensial for fornybar energi i Norge. 
Vann har stor betydning for grunnen under oss. Setningsskader, lekkasjer, nedbryting av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer.
  Se opptak av hele NGU-dagen 2015 her
NGU er med på å arrangere konferansen Sub-Urban i Bucuresti, 13.-16. mars.
Norges geologiske undersøkelse (NGU)  arrangerer hvert år en egen fagdag, NGU-dagen, hvor vi belyser et geologisk tema fra ulike vinklinger med interne og eksterne foredragsholdere.
Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om sjøbunnen langs kysten av Norge.
Gjerdrumkatastrofen gjorde et sterkt inntrykk på alle nordmenn. Vi skal bygge og bo på trygg grunn, og ser at klimaforandringer kan utfordre våre boligområder, vår infrastruktur, vårt næringsliv og vår samfunnsutvikling.
Bilde av Søre Vaulen med terrengmodell frå Kartverket.
Du får høyre om erfaringar frå folk i offentleg forvalting og privat næringsliv som har brukt marine grunnkart i sitt arbeid.
Terrengmodell av eit testfelt på Fjøløy i Stavanger kommune i Rogaland.
Vi testar ut ny teknologi for datainnsamling. Det inkluderer ubemanna fartøy i lufta og på sjøen, ulike sensorar som Lidar, ekkolodd og hyperspektralt kamera.
Tom Heldal og Gaute Moe Fløan studerer grå, firkantende berg av granitt.
- I Miljødirektoratets nye veiledere for konsekvensutredninger (KU) heter det at også geologisk mangfold skal vurderes som tema. Mange er usikre på hvordan dette skal utredes og verdisettes.