4 results
Regionale undersøkelser av larvikittforekomster mellom Sandefjord og Porsgrunn har blitt utført 1997 - 1999. Undersøkelsene har omfattet typekartlegging av larvikitt i felt, geofysiske målinger fra helikopter (magnetiske og radiometriske egenskaper samt VLF-målinger), tolkning av sprekke- og forkastningssoner samt undersøkelser av problemstillinger knyttet til omvandling av larvikittene. De ulike data er samtolket og sammenstilt i et geologisk kart.
The Ordovician Grøndalsfjell Intrusive Complex: Central Scandinavian Caledonides: field relations, petrography and emplacementGurli B.
Langs jernbanetraseen mellom Holm og Nykirke finnes følgende bergarter: -Ringerikesandstein (eldst); -Askergruppen; skifer, sandstein og konglomerat -B1formasjonen; basaltiske lavastrømmer med mellomliggende lag av sedimenter, tuff og agglomerat -Rombeporfyrlavastrømmer med mellomliggende sedimentlag (yngst) Bergartene danner en lagserie med generell strøkretning NNV og fall på 10-20 prosent mot vest. I tillegg finnes det et mindre antall eruptivganger- og kropper.
In september, 1998, two helicopter geophysical survey were carried out over parts of Larvik and Porsgrunn municipalities. The purpose of the survey was to provide geophysical information to improve geological mapping in the area. A combined total of 3684 line-kilometres of VLF, radiometric, and magnetometric, and VLF data were collected in June, 1997, in a test area east from Larvik. The 1997 survey covered approximately 64 square km with a 100-m line spacing.