2 results
Trykt i farger; Beskrivelse i NGU Skrifter nr.72
Det er tatt ut borplasser for prøveboring etter grunnvann i fjell for å for- syne påtenkt boligfelt med i alt ca. 100 boliger.