7 results
Grunnvannsforsyning til bolig, Grefsenkollveien, Oslo. Forekomstens koordinater: 0048
Vann til enebolig, eventuelt også til noen naboer. Grovkornet gneis. Bore- plass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Felles rapport med 0-75299 og 0-75300.
Grunnvannsforsyning til 3 steder i sydlige del av Nordmarka. Boreplasser ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Grunnvannsforsyning til 3 gårdbruk i Maridalen, alle steder er bergarten Nordmarkitt. Boresteder ble tatt ut.