5 results
Forundersøkelser med sikte på uttak av ca. 500 l/min. til kjølevann i industriproduksjon. Grunne avsetninger og gravet brønn er anbefalt.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 400 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Beskrivelsen finnes på kartet.