50 results
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
En gårdbruker som henter vann fra en ile klaget over at den ble tom når naboen vannet jordene med vann fra borebrønn i fjell ca. 400 m. unna. Det blir gitt en vurdering av årsakssammenhengen.
Vurdering av grunnvannsforsyning til hytte, Feiring. Bergarten er steilt- stående kalkstein og skifer.
Anvisning av borested for vannforsyning til prosjektert enebolig.
To boreplasser ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til 4 hytter.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut i grovkornet øyegneis. Grunn- vannsforsyning til en enebolig.
Eksisterende borebrønn i fjell ble forurenset av oljesøl, og ny boreplass ble tatt ut. Vannforsyning til et hus.
Anvisninger av boresteder for vannforsyning til boliger og hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Tre alternative borplasser er anvist for vannforsyning til hyttefelt, Langebåt.
Anvisning av borested for vannforsyning og hagevanning, Drøbak.
Anvisning av borested for vannforsning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisninger av borested for vannforsyning til anleggsområde, 40 p.e.
En brønn skutt ned i fjell ble ødelagt ( tørrlagt ) etter at en kloakk- grøft ble skutt ut i veikanten. Det er sannsynlig at sprengningene i kloakk- grøften har drenert brønnen.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til campingplass og fritids- bebyggelse.
Anvisning av nytt borested for vannforsyning til gårdsbruk. Det er tidligere boret et mislykket hull.
Anbefaling om videre boring/sprengning i mislykket borehull. Hjelper ikke det, må nytt hull bores etter anvisninger i rapporten.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Felles rapport med 0-75300 og 0-75301.
Anvisning av borested for vannforsyning til eiendom.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket vann til et landsted. Boreplass i finkornet gneis ble tatt ut.
I forbindelse med planleggingen av en kloakktunnel, ble forurensningsfaren for 4 brønner vurdert.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til Skogvesenets hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Felles rapport med 0-75299 og 0-75301.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted.
Anvisning av borested for vannforsyning til to hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.

Pages