24 results
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en eller to eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket vann til vanning av grønnsaker. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket vann til en enebolig. Det ble frarådet å bore her, pga. forurensningsfare. Bergarten i området er sliregneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til skip i opplag.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et landsted. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Anvisninger av to borested for vannforsyning til 3 feriesteder.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et landsted. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 hytter. Borested ble tatt ut. Bergarten i området er sandsten.
Vannforsyningen til gården kommer fra en stor, åpen dam, med dårlig vann- kvalitet. Forslag til diverse tiltak for å bedre vannkvaliteten blir gitt.
Det var ønsket å bore en ny brønn på eiendommen, da den eksisterende gir sterkt jernholdig vann. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart i området skifter mellom gneis og amfibolitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 1 - 3 boliger. Boreplass ble tatt ut Bergarten i området er øyegneis.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk med 3 husholdninger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boliger og hønseri.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 20 planlagte boliger. To boreplasser ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det ble vurdert forskjellige områder for eventuelt grunnvannsuttak til Kirkøy. Forslag til undersøkelser blir gitt.
Det var ønsket vann til planlagt enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis, men det var ikke synlig fjell på tomten.
Det var ønsket vann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsutnyttelse fra av- setningene syd for Lysern. Forholdene lite egnet, med liten vannførende mektighet av sand - grus over leire og fjell.
Anvisning av boreplass i fjell for vannforsyning til bolig.
Anvisninger av borested for vannforsyning til 9 boliger, Sentvedt.
Det var ønsket grunnvann til endel hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er granitt.
Anvisninger av borested for vannforsyning til to hus.