4 results
Formålet med boringene var å undersøke en nikkelforekomst. Det ble boret 6 hull av samlet lengde 300,10 meter. Se forøvrig NGU Rapport nr. 515 B over elektromagnetiske målinger i området, samt NGU Rapport 591 over resultatene av boringene.
Profillengde 3250 km. Målt areal 6500 km2. Profilavstand 2 km. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1965. Prosjektleder H. Håbrekke.
Rapporten inneholder resultatene av geologiske feltundersøkelser og geologiske fototolkninger ved: 1. Sildvik, 2. Litlefallet, Skjomdalen, 3. Losivatn - Stasjonsholmen, 4. Kobbevatn, 5. Gautlis - Båtsvatn, 6. Kjårdavatn, 7. Iptovatn.
Rapporten gir oversikt over diamantboringene utført på Eiterdalforekomsten i oktober 1964 og resultatene av disse. Også som BA 3504