1 results
I 1948 ble det gjort forsøk med kryssringmetoden på vasskissonene vest for Høydal Grube. På grunnlag av de gode erfaringer man fikk fra disse målingene fant oppdragsgiver at det ville være av interesse å ta metoden i bruk for mer utstrakte undersøkelser av vasskisdrag i Rindal - Surnadal. Målingene ble utført på grunnlag flybilder og uten forutgående stikning. Tilsammen ble det målt over en strøklengde av ca. 30 km.