1 results
Det var ønsket ny vannforsyning til en forstmesterbolig og til et gårdsbruk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.