Content type

Topic

Year published

1160 results
Kan vi si at Norges paleiske overflate egentlig ble dannet for ca. 600 millioner år siden? Opprinnelig lå skyvedekker og tykke lag av kambrosiluriske bergarter oppå grunnfjellet, disse ble erodert og forvitret i jordas mellomtid.
NGU-dagen 2014 hadde et rikholdig program. Her kan du laste ned alle foredragene som pdf-filer, eller du kan se video.
Sporelementer i fiskeskjell kan i framtida gjøre det mulig å spore vill-laks tilbake til sin barndoms elv, og rømt oppdrettsfisk tilbake til settefiskanlegget.
NIASSA, Mosambik: Det er lange avstander på landsbygda i Niassa-provinsen. Vegen er en stripe rustrød sand som bølger seg gjennom det slake landskapet.
NIASSA, Mosambik: Berggrunnen i det nordlige Mosambik er dominert av proterosoiske gneiser som ble dannet for 1100-900 millioner år siden.
NGUs fare- og risikoklassifisering av fjellpartiet Gammanjunni 3 i Troms, førte i høst til at det ble satt i gang kontinuerlig overvåking av fjellsiden. Nå kommer rapporten som viser hvordan geologene kunne definere fjellpartiet som et risiko-objekt.
Norges vandring nordover de siste 500 millioner år har satt spor etter seg. Nå leter forskerne etter nye naturressurser - bokstavelig talt i kjølvannet av den lange ferden.
Hvordan blir man geolog, og er dette et spesielt kvinne / mannsyrke eller nokså likestilt?
Hvor forekommer en marbakke og hvordan dannes de?
Verdens største konferanse innen alkali-tilslag ble nylig arrangert i Trondheim. – En svært viktig og samfunnsnyttig konferanse, forteller forsker Maarten Broekmans, som var eneste NGUer ved konferansen.
Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 innebærer en økning av NGUs aktivitet.
Hva er Marin Grense (MG) innerst i Glomfjorden (Glomen/Fykan) i Meløy kommune i Nordland?
For omtrent 55 millioner år siden var det vulkansk aktivitet i den nordøstlige delen av Mørebanken i Norskehavet.
Norges forskningsråd har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. NGU-forskere er bidragsytere i to av sentrene.
Den statlege kartlegginga av flaum- og skredfare er mangelfull. Mange kommunar er ikkje godt nok førebudde på faren for flaum og skred.
Jeg har et prosjekt om grunnvann og fjellvann (små innsjøer på fjellet), og lurer på om dere kan hjelpe meg med forskjeller, og noen enkle naturfaglige forsøk.
Hvordan ble Silfar canyon dannet, og når?
Jeg trenger å finne ut hvor dypt det er ned til fjell på tomta mi, slik at vi kan legge ned vann- og avløpsrør uten å måtte sprenge. Hva slags utstyr behøves for å måle dette, og hvor kan man leie slikt utstyr?
Hvor finner jeg informasjon om søknaden til Unesco for å få Lofoten på verdensarvlisten, og finnes det noe om geologi i søknaden?
I disse dager kartlegges havbunnen utenfor Finnmarkskysten. Når kartene ferdigstilles etter det pågående toktet, er hele kyststrekningen fra Troms til Varangerfjorden kartlagt.
RUNDE: No føreligg svært detaljerte kart frå havbotnen i fem kommunar på Søre Sunnmøre. Dei nye skattekarta rundt fugleøya Runde kan styrke dei marine og maritime næringane i kystsona.
Det har vært stor interesse for NGUs Lyngen-rapport etter kvikkleireskredet ved Solhov fredag 3. september. Rapporten fra 2006 advarte mot fare for leirskred og utglidninger sør for Lyngseidet.
Visste du at rasene som har gått på havbunnen langs norskekysten kan være hovedårsaken til det rike dyrelivet mange hundre meter under vannskorpa?
Som geolog er du med på å skape verdier og gjøre samfunnet tryggere.
I 2005 ble det første MAREANO-toktet gjennomført på Tromsøflaket. Siden den gang har det vært flere årlige tokt, for å kartlegge dybde, geologi, biologi og kjemi. Etter 10 år er store områder i Barentshavet og Norskehavet kartlagt.
NGU inviterer til fagseminar for lærere med oppstart i september 2015. Fjerde temaet ut er GIS, Geo-kart og data, Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema innenfor kart og kartdata som er tilgjengelig for alle.
Skredhistorien i Trondheim må utvides kraftig. Ved hjelp av ny og moderne laserteknologi har forskere avdekket flere hundre nye skredkanter i kommunen.
NGU har utgitt en 140 sider stor kartbok over Barentshavets geologiske historie. Et nært samarbeid mellom norske og russiske institusjoner ligger bak bokverket.
Det begynte med kartblad Vinje i 1958. Feltassistent Ellen Sigmond fra Universitetet i Oslo var 22 år og på sitt første feltarbeid. I dag har NGU-veteranen kartlagt store deler av fjellomådene i Sør-Norge. Hun har drevet med feltarbeid i 57 år.
Vi har et prosjekt om Brasil i geografien, og vi har funnet disse underlige tepui-fjellene. Det finnes lite fakta om dem på Internett. Hva er deres opprinnelse?
Tidligere avdelingsdirektør ved NGU og professor II Bjørn Bølviken døde den 19. januar i en alder av nær 81 år. Bjørn Bølviken har hatt meget stor betydning for utviklingen av internasjonal anvendt geokjemi.
Hva slags mineral er thulitt og hvor kan man finne det?
Regjeringen sier ja til å starte kartlegging av havnaturen fra 2006. Arbeidet skal skje gjennom det tverrfaglige Mareano-programmet. - Svært gledelig, sier NGU-forsker Terje Thorsnes.
5.400 arbeidsplasser og en omsetning på 8,3 milliarder kroner. Den norske bergindustrien hadde et nytt godt år i fjor. Det viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Morten Smelror (48) er utnevnt til ny administrerende direktør ved NGU. Smelror er i dag avdelingsdirektør ved NGU, og overtar som toppsjef fra 1. august.
Den 18. vinterkonferansen i regi av Norsk Geologisk Forening er godt i gang. NGU er sterkt representert, med nesten 30 deltakere, posterutstilling og en rekke foredrag.
Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å diskutere geologi med turkameraten. De tar opp mobilen og finn eit kart som fortel kor de står, og de får opp eit tredimensjonalt bilete av geologien akkurat der.
Mandag meldte studentene om blandede følelser rundt siste leirbål. Nå er de på vei hjem, med gull i bagasjen?
Geologiske forskere gransker hav og land fra Sunnfjord til Smøla på Nordvestlandet. Avanserte måleinstrumenter om bord i to Piper Navajo-fly avslører berggrunnen fra fastlandet og ut i havet.

Pages