5 results

NGU har en egen database for geologisk litteratur om Norge. Her finnes en rekke rapporter og publikasjoner som omhandler geologiske tema.

Astrid Lyså, forsker ved NGU, kåserer om historie og sitt feltarbeid på øya. 
  Se opptak av hele NGU-dagen 2015 her
Rundt 500 deltakere var med på det heldigitale og gratis arrangementet NGU-dagen 2021. NGU-dagen 2021 handlet om "Smart bruk av geologi i samfunnet".