1 results
Boringen foregikk på grunnlag av anomalier fra geofysiske målinger utført i 1953, jfr. GM Rapport nr. 108. Det ble boret i alt 360 meter fordelt på 11 hull.