2 results
Undersøkelsens formål var i første rekke å undersøke om man ved målinger på bakken kunne bekrefte foreliggende indikasjoner i området vest for Hoved- grubens vestlige avslutning, fremkommet ved flybårne, elektromagnetiske konduktive målinger (Turam) ut fra to forskjellige kabelanlegg. Bearbeidelsen av de utførte målinger er ikke avsluttet, men en tør allerede meddele at undersøkelsens indikasjoner ser ut til å bli negative.
Seismiske refraksjonsmålinger ble utført langs en ca. 1,5 km lang linje syd for Harsjøen gård for å bestemme løsmassenes tykkelse. Resultatet er gjengitt som et profil og viser tykkelse mellom 3 og 15 meter.