Content type

Publication type

Publication series

Year published

County

1 results
I tilknytning til prosjektering av kraftutbygging i Harpefossen i Lågen fikk GM i oppdrag å fastlegge overdekkets mektighet ved seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler. Seismogrammene kan karakteriseres som noe under middels gode og har ikke gitt grunnlag for entydige tolkninger. Dette gjelder i første rekke på østsiden av elven. Boringer til fjell i noen punkter skulle dog gi et brukbart grunnlag for vurdering av de fremkomne måledata.