2 results
Følgende områder ble målt. 1. Åmot Grube - Trevja - Svorksjøen, 5417 70004 - 5430 70007 - 5460 69995 2. Jordhustjern 5351 70014 3. Håkonsli - Ingebrigtsli 5145 69977 4. Vest Holum Grube 5300 69917 5. Damli - Dragset 5326 69980 - 5310 69990 6. Høydal Grube 5377 69988 Formålet med målingene var å kartlegge eventuelle gruntliggende ledende soner samt å foreta detaljeundersøkelser over kjente utgående grubesoner. Det ble påvist ledende soner i alle områder.
I maskinhallen i kraftstasjon II skulle måles vibrasjoner under forsøkssalver i nærliggende stoll, for klarlegging av hensiktsmessig sprengningspraksis ved forestående inndrift av stollen. Det skulle søkes fastlagt hvorvidt salver kunne tenkes å skade stasjonens maskiner. Det ble anvendt vanlig seismisk refraksjonsapparatur. Et hovedresultat av målingene er at vibrasjonsamplituden bestemmes av ladningen i den enkelte serie og ikke av salvens totale ladning.