Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

434 results
Hallingdal bergboring har gjort forundersøkelser etter oversiktsbefaring 1978 ved Erik Rohr-Torp. Rapporten gir anbefalinger om brønnplassering og teknisk utførelse. Med henvisning til undersøkelsene i rapport O-78160-II.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til små fellesvannverk.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 250 l/min. ( Behov for jordbuksvanning kan øke behovet. ) Anbefalt vertikal rørbrønn ( gode forhold ).
Anvisning av boresteder for vannforsyning til Bergegrend, samt anbefaling om utprøving av grusdelta. Se også rapport O-82022
Anvisning av boresteder for vannforsyning til planlagt boligfelt.
Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt "Samlet plan for forvaltning av vannressurserne" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Hordaland. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.

Pages