3 results
Det var planlagt å bygge et rekreasjonshjem oppe på en kolle. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut, og alternativt ble det anbefalt å foreta sonderboringer i løsmassene like syd for kollen.
Forekomsten er stort sett lite egnet til støpesand og veggrus, men enkelte partier vil kunne nyttes til lokalt bruk.
Enkelte grunneiere hadde meldt at deres brønner hadde gått tørre pga. tunnel i området. Det blir gitt en kort vurdering av årsakssammenheng og eventuelle tiltak.