4 results
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning til skole og boligfelt.
Undersøkelse og boringer i forbindelse med grunnvannsforsyning til Hundorp.
Utbygging av grunnvannsanlegg til Kvam.
Boringene omfatter ett hull som ble satt på for å undersøke sparagmittformasjonen.Hullet har en lengde av 357,40 meter. Det foreligger ikke nøyere angivelse av hvor hullet er plassert. Hullet ble anvist av geolog J. O. Englund.