10 results
Det var ønsket ny vannforsyning tl gårdsbruket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å bore noen brønner nær det planlagte vanntårnet, for Ski Vannverk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til inntil ca. 40 hytter. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var planlagt å bygge ut et boligfelt for ca. 1200 personer. Steder for brønnboringer i fjell ble tatt ut.
Traseen for en planlagt tunnel for kloakk ble gått opp. Det ble gitt anbefalinger for mindre justeringer ut fra hydrogeologiske vurderinger.
Det var ønsket ny vannforsyning til en forstmesterbolig og til et gårdsbruk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 7 hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var planlagt å bygge et behandlingshjem på eiendommen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å skaffe mer vann til vannverket, helst fra et område hvor ny hovedledning var gravd ned. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
En borebrønn på eiendommen fikk forurenset vann, samtidig som kapasiteten ble redusert, da veien like ved ble utvidet. En vurdering av ansvarsforholdet blir gitt.