3 results
Undersøkelsene ble utført i forbindelse med pågående diamantboringer på forekomsten, jfr. GM Rapport nr. 300 A.
I 1958 ble det foretatt orienterende elektromagnetiske målinger over og om- kring forekomsten, GM Rapport nr. 232 B. Samtidig ble det også gjort forsøk med magnetiske målinger som viste at forekomsten gir anomalier. Det ble derfor besluttet å foreta videre magnetiske målinger i feltet. Alle profiler som var målt elektromagnetisk ble målt magnetisk. Målingene dekker et areal på 1,2 km2 I likhet med de elektromagnetiske målinger tyder de magnetiske målinger på at nikkelforekomsten er meget liten.
Det var stilt som oppgave å foreta rekognoserende målinger langs traseen for den prosjekterte kraftledning mellom Skorovas og Gjersvik. I dette område ligger Hausvikfeltet og Homofeltet med en rekke skjerp. Hausvikfeltet ble undersøkt også i 1943, GM rapport nr. 38. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført vanlige Turammålinger ut fra 8 kabelanlegg. Det ble rekognosert et ca. 30 km langt felt i en bredde av 1 000 - 1 200 meter. Arealet av feltet er ca. 35 km2.