Zn-Cu-Pb-mineraliseringene ved Skåleseter i Lierne.

Zn-Cu-Pb-mineraliseringer i et 9 km² stort område ved Skåleseter i Lierne kommune er undersøkt. Sulfidene opptrer i paralelle lag og på sprekkefyllinger i en karbonatsone innenfor Sevedekkets bergarter. En teori for dannelsen er framsatt etter geologisk kartlegging og laboratoriearbeid. Mineraliseringene er antatt å være syngenetisk ekshalativ sedimentære, og senere noe mobilisert under diagenese og metamorfose. Mektigheten og utstrekningen av de mineraliserte sonene er i forhold til gehaltenen for små til at de er økonomisk interessante i dag.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1430/10A
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport