XRF feltmålinger (TiO2 og Fe tot) og magntiske susceptibilitets- målinger på mineraliseringer av jern-titan oksyder i den sydlige delen av Bjerkreim-Sokndal intrusjonen, Sokndal kommune, Rogaland

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.048
Page number:
155
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland