Vurdering av vannforsyningen til eiendommen Skarpåsen i Tinn. Eventuell påvirkning etter naboens brønngraving.

Eiendommen Skarpåsen forsynes med vann fra i alt fire brønner. Høsten 1983 etablerte naboen et vanninntak litt høyere opp i åsen. Rapporten vurderer eventuell sammenheng i vannforekomstene, og foreslår eventuell ny vannkilde hos Skarpås.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00515
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark