Vurdering av skade på borebrønn etter brønnboring hos herr Fjelltun.

Vurdering av skadevirkninger på omkringliggende brønner ved svært store vann-uttak fra herr Fjelltuns borebrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75074
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud