Vurdering av sammenheng mellom ile og borebrønn, Vestby.

En gårdbruker som henter vann fra en ile klaget over at den ble tom når naboen vannet jordene med vann fra borebrønn i fjell ca. 400 m. unna. Det blir gitt en vurdering av årsakssammenhengen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75146
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus