Vurdering av påståtte brønnskader etter kraftverkstunnel.

En rekke grunneiere hadde klaget over at brønnene var blitt dårligere etter at Tokkeverkene hadde skutt ut tunneler i området. Det ble vurdert om tunnelene hadde noen påvirkning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75244
Page number:
7
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark