Vurdering av muligheter for ny brønnplassering, Klokkarstua.

En borebrønn er ført gjennom 11-12 m leire og videre ned i fjell, totaldyp 80 m. Grunnvannet inneholder ca. 500 mg NaC1/1, og ny boring på eiendommen frarådes ettersom det høye saltinnholdet sannsynligvis skyldes utvasking fra leire under vannets nedtrengning. Det anbefales å grave brønn ved bekk fra skogsområde i øst.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81038
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud