Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning til planlagt byggefelt, Nerbyfeltet i Haugsbygd, i Ringerike kommune.

Uttak av boreplasser i kambro - silur - bergarter ( mest skifer ) for vann- forsyning til planlagt boligfelt med 23 hus. Endel intrusivganger kan gi de beste mulighetene for vannforsyning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80041
Page number:
5+kart
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud