Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning til Forsvarets leir på Lille Gråkallen, Trondheim.

Den nåværende vannforsyning til militærleiren på Lille Gråkallen er basert på vann fra Vintervatn. Vannet har dårlig kvalitet. NGU har vurdert mulighetene for uttak av grunnvann fra fjell. NGU konkluderer med at mulighetene er usikre, både kvalitets- og kvantitetsmessig. Grunnvannet har antakelig et høyt innhold av jern og sulfat og lav pH, på grunn av forvitring av kismineraler. Det er sannsynligvis mest realistisk å satse på videre behandling av den nåværende vannforsyning fra Vintervatn eller å bruke vann fra Kobberdammen. Dersom mulighetene for grunnvannsuttak skal vurderes videre, anbefales det skrådde prøveboringer ned til kvarts-tuff-laget, hvor en sprekkesone krysser terrenget under Blomstertjernet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.228
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport