Vurdering av klebersteinskvalitet i Nyseter-bruddet, Sel kommune

Klebersteinsbruddet ved Nyseter i Sel kommune ble åpnet av AS Granitt i 1995. I denne rapporten foretas en vurdering og karakteriseing av klebersteinens kvalitet og fordeling av undertyper i bruddet. Det er spesielt lagt vekt på karakterisering basert på bergartens struktur og tekstur.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.093
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland