Vurdering av Hentidalen som søppeldeponi for Skien kommune.

De naturgitte forhold i Hentidalen ligger vel tilrette for søppeldeponering. Avskjæring av nedbørsfeltet er ønskelig. Dalen vil gi god kontroll på sigevannet. Miljøproblemer som følge av kort avstand til bebyggelse er ikke vurdert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83042
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark