Vurdering av grunnvannsmuligheter i Fortun, Dale og Solvorn.

FORTUN: Vurdering av grunnvannsmuligheter til tre boligkonsentrasjoner. Muligheten for dypbrønnsboring i fjell og løsmasser ble vurdert. DALE: Vurdering av to forsyningsområder i Dale. Mulighetene for dypbrønnsboring i fjell og utnyttelse av kilder ble vurdert. SOLVORN: Vurdering av vannforsyning til Solvorn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76014
Page number:
8
Document type:
Rapport