Vurdering av forurensningsfare på borebrønner i forbindelse med prosjektert søppelplass [Kullebunn, Vestby]

En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76303
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus