Vurdering av Drammensgranittens mekaniske egenskaper.

I forbindelse med pukkundersøkelser som ble foretatt i 1988 i de sørlige deler av Buskerud fylke ble fem prøver tatt innenfor Hurumlandet. Resultatene er sammenstilt med andre analyser av tilsvarende bergart fra eksisterende pukkverk. Den finkornete Drammensgranitten faller inn under klasse 2 etter fallprøven, mens den grovkornete kommer inn under klasse 4. Det er ikke påvist noen forskjell i abrasjonsverdien for de to Drammensgranitt-variantene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.107
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud