Vurdering av Brumundalsandstein som natursteinsråstoff

Frie emneord: Naturstein, Mineralressurser Rød og gul Brumundsandstein ble befart, og prøveplater/tynnslip ble fremstilt av tilsendte prøver. Kvalitetsvurderinger av sandsteinen er gjort på bakgrunn av prøvematerialet og tilstand i eldre bygninger i området. Kvaliteten på sandsteinen varierer sterkt, hovedsakelig grunnet vekslende grad av kalkspatsementering. Dårlig sementerte partier er trolig av for dårlig kvalitet til å kunne nyttes som bygningsstein. En av de bafarte forekomstene kan kvalitetsmessig og uttaksmessig være av interesse, men det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt sandsteinen kan drives lønnsomt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.106
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark